Kā mēs strādājam

AWL BŪVE, Pilnsabiedrība darbību regulē integrētā vadības sistēma „Kā mēs strādājam” (Our Way of Working). Šī sistēma aptver visas AWL BŪVE, Pilnsabiedrība darbības un atbilst starptautisko vides un kvalitātes standartu prasībām, ko apliecina mums izsniegtie sertifikāti par atbilstību starptautiskajiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartiem.

Integrētā vadības sistēma “Kā mēs strādājam” apvieno trīs plašas sfēras: kvalitāte, rūpes par apkārtējo vidi, darba drošība.

Galvenie principi, kas regulē kvalitāti, vidi un darba drošību, ir apkopoti SIA AWL BŪVE, Pilnsabiedrība vadības rokasgrāmatā. Tajā mūsu darbinieki smeļas informāciju un vadlīnijas praktiskajam darbam.

Pamatprincipi

SIA AWL BŪVE, Pilnsabiedrība darbības pamatā ir sekojoši principi:
 • Nostabilizēties būvniecības nozarē kā būvuzņēmumam ar labu reputāciju.
 • Neiesaistīties projektos, kas var atstāt negatīvu iespaidu uz sabiedrības drošību un labklājību.
 • Strādāt saskaņā ar integrētās sistēmas ISO 9001; 14001, OHSAS 18001 (Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma) prasībām.
 • Pastāvīgi uzlabot uzņēmuma kopējo kompetences līmeni un profesionalitāti, kā arī atbilstību „Ētikas kodeksa” nosacījumiem.
 • Saglabāt mūsu darbību caurspīdīgumu.

Dokumenti

„Kā mēs strādājam” ir dokumentu komplekts, kas mums ik dienas palīdz plānot, organizēt un izpildīt darbu. Tajā ietilpst:
 • Biznesa plāns
 • Politika
 • Projekta plāns
 • Vadības rokasgrāmata ar sekojošiem pielikumiem:
  • Procedūras
  • Papildinājumi
  • Pieraksti
  • Instrukcijas un darba apraksti
  • Instrumenti
SIA AWL BŪVE, Pilnsabiedrība darbības pamatā ir nepārtraukta pilnveidošanās. Arī mūsu integrētā vadības sistēma „Kā mēs strādājam” tiek nemitīgi paplašināta un uzlabota.
Sazināties ar mums

Jūsu ērtībai piedāvājam iespēju uzdot mums jautājumus vai nosūtīt cita veida ziņas, aizpildot šo formu.