AWL BŪVE

Samarbetet har aldrig varit så framgångsrik som den är nu

Ett framgångsrikt genomförande av projekt och en utmärkt relation med kunder kräver ett gott ledarskap. För att förbättra kompetensen hos våra anställda erbjuder vi dem kompletterande utbildning och karriärmöjligheter. Vi har utvecklat ett program för utveckling av potentiella ledare, eftersom utbildade och kunniga ledare och utveckling av ny teknik är hörnstenarna i AWL BŪVE, joint venture. Lidingös utveckling och framgång.
Vårt verksamhetsområde täcker konstruktion av byggnader, rekonstruktion, inomhusarbeten, vatten och avlopp, värmesystem, el, konstruktion av lågspänningsnät samt olika kommunala infrastrukturobjekt för vattenförsörjning.
Vi är ett ungt, kreativt, sammansvetsat och dynamiskt team, som består av verkliga proffs inom sitt arbetsområde. Bland våra anställda finns professionella byggledare, arkitekter, ingenjörer, samt högt kvalificerade specialister från olika delar av byggbranschen.

Grundforutsattningar

 • Etablera oss inom byggbranschen som ett företag med gott renommé
 • Undvika projekt som kan påverka människors säkerhet eller välfärd negativt.
 • Vara särskilt uppmärksamma på att att driva en effektiv verksamhet.
 • Utföra arbeten i enlighet med kraven som framgår av ISO 9001; 14001, OHSAS 18001 (ledningssystem för yrkeshälsa och arbetsskydd).
 • Löpande förbättra företagets totala kompetensnivå och professionalism, samt iaktta kraven som framgår av våra etiska regler.
 • Bibehålla vår verksamhets transparens.
 

Verksamhetsområden

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till både privatpersoner och kommunala och industriella anläggningar.
 • Projektering, renovering och byggnation av bostäder.
 • Projektering och konstruktion av vattenledningar och avloppssystem.
 • Projektering och konstruktion av reningsverkför avloppsvatten.
 • Konstruktion av avloppssystem för regnvatten.
 • Konstruktion och tillverkning av värmesystem.
 • Projekteringoch konstruktion av ventilationssystem och luftkonditioneringssystem.
 • Elmontering och konstruktion av lågspänningssystem.
 • Inredning och design, konstruktion av köksmöbler, installation av vitvaror.
 • Byggnation av ekonomifastigheter, staket, uteplatser, områden för rekreation och landskapsarkitektur.
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.