Allmän byggnation

Vårt företag har specieliserat sig på renovering och byggnation av flerbostadshus och privata hus, kommunala, industriella och kommersiella objekt; projektering och byggnation av ingenjörsnät och gasledningar, samt reglering av infrastruktur och landskapsarkitektur.
Vi är ett företag med bred profil och kan därför ernjuda upp till 90 % av de arbeten som behövs när man bygger en fastighet, vilket minskar antalet underleverantörer.
Vi känner stort ansvar för varje projekt och miljön och strävar efter att minska den negativa miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi garanterar teknisk övervakning och kontroll vid varje etapp av byggnationen.
De oavbrutet växande anspråken på kvalitet, ekologiska krav och energieffektivitet leder till införandet av moderna lösningar och användningen av nya byggmaterial. AWL BŪVE, joint ventureföljer den aktuella utvecklingen inom byggbranschen.Vi genomgår ständiga förbättringar och lär oss nya tekniker.

Vi erbjuder rådgivning av kvalificerade fackmän och de mest optimala lösningarna inom byggnation. Vi utför konstruktions-och kostnadsberäkningar. Innan projekteringen börjarerbjuder vi en 3D-visualisering eller ett modellbygge av det objekt som kommer att byggas för att ge kundenen möjlighet att se objektet i detalj innan det byggs. Vi erbjuder leverans av alla nödvändiga, kvalitativa byggmaterial från europeiska återförsäljare.

image27_big

Verksamhetssfär

 • Projekteringsarbeten
 • Tekniska beräkningar och rådgivning
 • 3D-visualisering av projekt.
 • Modellbyggnation av projekt
 • Förberedelse av byggarbetsplatsen
 • Betoneringsarbeten
 • Montering av bärande kontruktioner
 • Montering av takkonstruktioner
 • Montering av paneler och murarbeten
 • Montering av fönster, dörrar, portar
 • Inre och yttre ytbehandlig
 • Installation av ventilationssystem
 • Interiörer, inbyggda möblar
 • Elmontering och svagström
 • Ingenjörstekniska nätverk
 • System för regnvattenavlopp
 • Landskapsplanering
Vi är ett kreativt, sammansvetsat och dynamiskt team som består av professionella projekterare, byggnadsinjenjörer samt högklassiga fackmän från olika områden inom byggbranschen: betongarbetare, murare, montörer, kakelarbetare, målare, elektriker osv. Tack vare vår personals gedigna erfarenhet och mångsidighet kan vi genomföra nästan alla projekt, oberoende av dess komplexitet eller omfattning. Våra byggingenjörer och byggranskare är högt kvalificerade och har stor erfarenhet av byggledning, kontroll och byggnation av civila, hydrotekniska, industriella och infrastruktursobjekt.

AWL BŪVE, joint venture projekterar och bygger:

 • privata villor, radhus;
 • bostadshus med flera våningar;
 • kommersiella objekt;
 • kommunala objekt;
 • lägehets- och nöjeskomplex;
 • industriella objekt;
 • ingenjörstekniska nätverk.

Speciella erbjudanden

AWL BŪVE, joint venture har utvecklat enskilda byggtjänstepaket som ger optimala lösningar på olika problem som förknippas med byggnation och renovering av byggnader, både för privatpersoner och företag.
Vi kan bygga ventilerade fasader. Ventilerade fasader är en utmärkt lösning för hus med många
lägenheter, kontorsbyggnader och kommersiella objekt. Strukturen består av en skyddande skärm av beklädnadsmaterial (cementfiberplattor, naturlig sten, korrugerade skivor, glas mm.), bärande kontruktioner och isoleringsmaterial mellan vägg och ytbehandlig. Huvudelementet är ett luftspringa mellan den skyddande skärmen och tätningsmaterialet som på grund av variationer i lufttrycket orsakar avdunstningen av vattenånga och fukt från kontruktionsytorna. Den skyddande skärmen ger byggnaden ett estetiskt utseende och skyddar väggarna mot dåliga väderförhållanden och mekanisk påverkan. Fasadensfysikaliska egenskaper ger en avsevärd värmeeffektivitet som leder till ett stabilt och behagligt klimat i lokalerna både på vintern och sommaren, samt extra ljudisolering.
image60
Vi utför isoleringsarbeten på byggnader. Vi erbjuder våra tjänster för flerbostadshus och
ovillor, offentliga och kommunala byggnader, industriella och kommersiella objekt. Arbetets omfattningberäknas genom att analysera det konkreta byggprojektets egenskaper och energieffektivitet för att hitta den mest optimala lösningen. Isoleringsarbetetinnefattar oftast isolering och hydroisolering av fundamentet; isolering och dekorativ ytbehandling av fasaden; isolering av de inre väggarna; isolering och hydroisolering av takkontruktionen; isolering av vinden, byte av fönster och dörrar. Vi använder certifierade och miljövänliga material och teknologier för isoleringsarbetet. Välisolerade byggnader har många fördelar: lägre kostnad under uppvärmningssäsongen; ett angenämt mikroklimat; bra ljudisolering; ett bättre utseende samt en ökning av fastighetens värde.
image37
Vi erbjuder tjänster inom byggnation och reparation av system för värmeförsörjning.
För att öka en fastighets energieffektivitet måste man ibland byta ut ett gammalt värmesystem mot ett nyare, mer effektivt, resurssnålt och miljövänligt system. Innan arbeten påbörjas undersöks varje byggnad noggrant,rätt typ av bränsle väljs (fast bränsle, flytande bränsle, gas, el), och nödvändiga beräkningar och projekteringar utförs. Våra tjänster innefattar: byggnation av gasledningar och anslutning av byggnad till gasledningen; byggnation av pannrum och tekniska lokaler; montering och inkoppling av värmepannor; montering av varmvattenberedare; förbättring eller byte av centralvärmesystem; byte av värmeelement, installation av golvvärme och konvektorer.
image61
Vi erbjuder byggnation och reparation av ventilationssystem och luftkonditioneringssystem. Ett rätt monterat vetilationssystem förbättrar luftkvaliténbetydligt och minskar fukten i lokaler. Detta ger ett behagligt mikroklimat och en angemän miljö. Kvalitativa ventilations- och luftkonditioneringssystem är särskilt viktiga i byggnaderna där det finns mycket folk (kontor, skolor, affärer osv.), samt i lokaler där det tillverkas eller förvaras varor. Våra tjänster inkluderar fullständig service inom projektering och installation av kvalitativa ventilationssystem, från rådgivning och utveckling av olika tekniska lösningar, motsvarande kundens möjligheter och behov, till ett framgångsriktgenomförande av projektet.
image62
Vi utför projekterings- och monteringsarbeten av elinstallationer och svagström.
Vårt moderna liv är otänkbart utan el och olika elektriska anläggningar. Därför är vi uppmärksamma påatt installationen av el och svagström sker på rätt sätt. Vi erbjuderinstallation av elledningar; montering av system för inre och yttre belysning; anslutning av elutrustning; byggnation av system med svagströmskablar; ansluter alla nödvändiga svagströmssystem (TV, telefoner, Internet, larm, videoövervakning, brandsläckningssystem); och installation av datanät.
image63
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.