Energieffektivitetsprojekt

En ständigt växande efterfrågan på energieffektivitet i byggnader bidrar till införandet av moderna lösningar och användningen av nya material för termisk isolering.
Vi baserar våra beräkningar på en undersökning av värmesvinnet och erbjuder sedan den bästa lösningen för termisk isolering av byggnader. Vi utför alla arbeten i samband med ökningen av energieffektiviteten i byggnader.
Vi använder bara certifierade, ekologiskt säkra och miljövänliga material. Innan arbetet påbörjas ger vi råd och utför konstruktions- och kostnadsberäkningar.
Genom att investera i värmeisolering av ditt hus eller lägenhet kommer du att få lägre värmeräkningar i framtiden, förbättra det estetiska utseendet på byggnaden, höja komforten samt öka värdet på egendomen. Vi isolerar höghus, kommunala och kommersiella lokaler, industrier samt privata hem.
image29_big

Vi utför

  • Värmeisolering av fasader och dekorativ ytbehandling.
  • Isolering och värmeisolering av tak och vind.
  • Byte av fönster och dörrar.
  • Termisk isolering av inomhustak.
  • Termisk isolering av innerväggarna
  • Isolering och värmeisolering av tak och vind.
  • Besiktning och förbättring eller rekonstruktion av befintliga värmesystem.
image7image11image8image30
  • Eftersom energieffektivitet är nivån på hur effektivt energi utnyttjas som tar sig uttryck i form av slutprodukten och i en avvägning mellan kvalitet och energiförbrukning, så innebär en ökning av energieffektiviteten en av de bästa metoderna att maximalt begränsa industrialisationens negativa inverkan på miljön, genom att minska energiförbrukningen på användarsidan och energisvinnet inom tillverkning, förvaltning och distribution. Detta ger möjlighet att minska de globala miljöförändringarna som orsakas av växthuseffekten samt minska mängden av skadliga utsläpp.
  • Per definition är energieffektivitet nivån på hur effektivt energi utnyttjas. För att minska energiförbrukningen i en byggnad måste man förstå följande: vilka värmeförluster måste kompenserar, hur har de uppstått och vilka åtgärder krävs. Eftersom varje hus är unikt kommer också åtgärderna för att öka energieffektiviteten vara olika. Våra specialister kan utvärdera din fastighet och erbjuda det bästa alternativet föratt förbättra dess energieffektivitet.
  • Inom expertkretsar kallas energieffektivitet redan ”det femte bränslet” som kan hjälpa till att möta den ökande efterfrågan på energiresurser. Genom att öka energieffektiviteten i våra byggnader kan VAR OCH EN spara – såväl fastighetsförvaltare och fastighetsägare som företagsledare och statliga och lokala beslutsfattare.
image31
Vi erbjuder våra tjänster till flerbostadshus och privata villor, offentliga och kommunala lokaler, industriella och kommersiella anläggningar. Omfånget av isoleringsarbetet  beror på de specifika dragen i varje byggnad och dess energieffektivitet. Baserat på undersökningar av värmesvinnet och beräkningar  kan vi erbjuda dig den mest optimala lösningen, utföra de tekniska beräkningarna och göra en kostnadskalkyl. Isoleringsarbetet innefattar normalt sådana arbeten som: isolering och hydroisolation av fundament, värmeisolering av husfasaden  och ytbehandling (gips, brädor av trä eller plast, dekorativa plattor, mm.), isolering av innerväggar, isolering och tätning av takkonstruktionen, värmeisolering av vinden, byte av fönster och dörrar. vi använder oss av certifierade och miljövänliga material och teknologier vid isoleringsarbeten. Trots att värmeisoleringen av en fastighet kräver betydande investeringar så är fördelarna tydliga: en mycket lägre kostnad för uppvärmning, ett behagligt mikroklimat i byggnaden under såväl vintern som sommaren, ljudisolering, förbättring av fastighetens utseende, ett ökat fastighetsvärde, samt minskad mänsklig påverkan på miljön.
För att förbättra energieffektiviteten i byggnader är det ibland nödvändigt att ersätta föråldrade värmesystem med nya, som är mer effektiva och samtidigt förbrukar mindre resurser och orsakar betydligt mindre utsläpp. Vi kan förbättra eller bygga om värmesystemet  i flerbostadshus, offentliga eller kommunala byggnader, industriella och kommersiella anläggningar både som en separat tjänst och som en del av höjningen av energieffektiviteten i fastigheten. Innan vi påbörjar arbetet studerar vi i detalj de specifika förhållandena i varje hem, väljer önskad typ av bränsle (fast bränsle, flytande bränsle, gas, el, värmepumpar), och utför projekteringsarbeten och beräkningar. Vi erbjuder: konstruktion av pannrum och tekniska anläggningar, installation av värmepannor och rör, installation av varmvattenberedare, förbättring eller byte av centrala värmesystem, byte av värmeelement, installation av golvvärme och konvektorer, utbyggnad av yttre gasledningar och anslutning till gasledningen.
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.