Konstruktion av infrastruktur

Vi är ett företag med ett brett utbud av tjänster och vi kan tillhandahålla upp till 90% av det arbete som krävs för att färdigställa ett byggobjekt och dess infrastruktur, vilket minskar antalet underleverantörer.
Vår framgång vilar på ett stabilt, beprövad samarbete med våra underleverantörer och materialleverantörer, vilket i sin tur låter oss bygga snabbt och vara genomgående säkra på byggets kvalitet.
Vi känner stort ansvar för varje projekt och försöker att minimera påverkan på miljön så mycket som möjligt vid varje projekt.
image64
Vi är ett kreativt, sammansvetsat och dynamiskt team som består av professionella projekterare, byggnadsinjenjörer samt högklassiga fackmän från olika områden inom byggbranschen. Tack vare vår personals gedigna erfarenhet och mångsidighet kan vi genomföra nästan alla projekt, oberoende av dess komplexitet eller omfattning. Våra byggingenjörer är högt kvalificerade och har stor erfarenhet av byggledning och  kontroll av civila, hydrotekniska, industriella och infrastruktursobjekt
Vårt företag är specialiserat på att bygga bostadshus, samt projektering och utbyggnad av infrastruktur, vilket omfattar projektering och installation av sådana ingejörsnätverk som vatten och sanitet,  el- och lågströmsinstallationer, gas-och värmeverk, uppvärmningssystem, ventilation. Vi installerar även system för regnvatten samt projektering och byggnation av reninganordningar för avloppsvatten och anläggningar för framställning av dricksvatten.
I vårt arbete följer vi alla aktuella nyheter och förändringar som sker inom byggbranschen för att ständigt bli bättre och lära oss nya tekniker. Vi känner också stort ansvar för hur vår verksamhet påverkar vår miljö.
Projektering och konstruktion av vatten-och avloppssystem.

Vi erbjuder projektering och konstruktion av vatten-och avloppssystem. Vi klarar alla led i genomförandet, från att gräva diken och ansluta byggnaden till restaurering av beläggningen.

image38image39
Projektering och konstruktion av avloppsreningsverk och stationer för filtrering av järn från vattnet.

Vi utför projektering och konstruktion av avloppsreningsverk för avloppsvatten och stationer för dricksvattenförberedelse.

image40
Konstruktion av regnvattensystem

Vi kan utforma och bygga system för regnvatten samt skapa ett effektivt system för dränering.

image41image43image42
Projektering och konstruktion av värmepannor och värmesystem.

Vi projekterar, monterar, bygger och ansluter gasledningar. Vi kan reparera ett föråldrat system eller installera ett nytt.

image46image45image44
Installation av strömförsörjning och lågström.

Vi projekterar och monterar elinstrallationer och såväl inomhus- som utomhusbelysning. Vi bygger också kanaler för lågströmskablar och levererar alla möjliga lågströmssystem (TV, telefoner, internet, larm, videoövervakning, brandsläckningssystem)

image47image52image53
Landscaping och planteringar i området

Vi erbjuder landskapsarkitektur och planteringar. Vi utformar tillfartsvägar, parkeringsplatser för fordon, gångvägar, lekplatser, grönområden och rekreationsområden.

image50image51image48
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.