Konstruktion av villor

Vårt företag erbjuder byggnation av moderna, högkvalitativa och energisnåla fastigheter. Vi kan hjälpa dig att förverkliga ditt drömhus. Kom till oss med ett färdigt projekt eller bara med en idé.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster som sträcker sig från projektering till landskapsarkitektur. Vi utför konstruktions- och kostnadsberäkningar.

Vi garanterar teknisk övervakning och kontroll vid varje byggnationsfas. Vi använder certifierade, miljövänliga och ekologiska material och tekniker.

Med tiden har husbyggnadstraditionen förändrats och våra krav på komfort och bekvämlighet har också förändrats. Nuförtiden betyder byggnationen av ett hus inte bara installation av bärande strukturer, tak, väggar, golv och innertak, utan också konstruktionen av alla nödvändiga kommunikationer (värmesystem, vattenförsörjning, avlopp, ventilation, elsystem mm.).

Vi ser komplext på konstruktionen av alla system – redan vid projekteringen av fastigheten söker vi lösningar som passar den konkreta platsen och situationen bäst. Boendekvalitén i den nybyggda fastigheten beror ofta på hur kunnigt och professionellt de olika ingenjörstekniska systemen har projekterats och konstruerats. Höga driftskostnader, problematisk skötsel och  defekta system  är saker som kan göra livet besvärligt för de boende i huset efter avslutad byggnation. Därför rekommenderar vi att du rådgör med specialister för att hitta rätt i havet av tekniska möjligheter och finna de bästa lösningarna för dig och din livsstil.

Vi strävar efter att projektera och bygga fastigheter som är särskilt energisnåla  och funktionella, som passar väl in i infrastrukturen och det omkringliggande landskapet. Stor uppmärksamhet ägnas åt att uppfylla alla miljökrav: så liten mängd skadliga biprodukter från hushållet som möjligt, lokaler som är bra för hälsan och miljön och grönområden på gården.

Vi utför

Projektering och tekniska beräkningar.
Samråd och kostnadsberäkningar.
3D-visualisering av projektet.
Förberedande av byggplatsen.
Montering av grunderna.
Installation av bärande konstruktioneroch tak.
Installation av paneler och murarbeten.
Montering av fönster, dörrar och grindar.
Hydroisolationav lokaler.
Betonering och gjutning av golv.
Installation av tak.
Värmeisolering av väggar och tak.
Installation av ventilationssystem.
Rörmokararbeten.
Avlopp och vattenförsörjning.
Värmesystem.
Elmontering.
Larmsystem och brandsäkerhet.
Alla slags interiörarbeten (målning, kakling, konstruktion av gipsskivor, parkett- och laminatläggningm.m.).
Tillverkning och installation av trappor.
Väggfastamöbler och köksmöbler.
Fasadarbeten.
Dräneringssystem.
System för avlopp.
Installation av staket och grindar.
Konstruktionen av terrasser och lekplatser.
Gångsvägar och ytor av stenplatto.r

Vårt företag bygger moderna, högkvalitativa och energieffektiva byggnader. Vi kan erbjuda alla led i byggnadsarbetet, från fundament till slutbesiktningen. Våra arkitekter och byggspecialister hjälper dig gärna att uppfylla alla dina önskemål. Med sin gedigna erfarenhet kan de föreslå de bästa planlösningarna, de mest miljövänliga, och naturligtvis också de mest praktiska, byggmaterialen. Eftersom husets skelett kan byggas med olika tekniker och av olika material – tegel, trä, lerblock, armerad betong, mm. behärskar våra specialister all modern teknik och byggmaterial som används vid byggandet av fastigheter. Vi hjälper dig gärna att välja den mest optimala och ergonomiska designen.

image54

Vi bygger trähus och hus med träramar. Detta är en urgammal byggnadsmetod  som är naturlig och ofarlig för hälsan. Den ekologiska miljön, goda isoleringen, bygghastigheten, möjligheten att bygga på vintern, de låga byggkostnaderna och, viktigast av allt, låga driftskostnader, är de främsta fördelarna med dessa byggnader. I denna typ av byggnader är mikroklimatet naturligt och behagligt. För närvarande är just hus med träramar en av de mest populära typerna av byggnation inom den privata sektorn. Vi tillverkar och installerar hus med träram efter individuella beställningar. Vid byggnationen använder vi de senaste teknologierna, som ger möjlighet att använda ett brett utbud av arkitektur- och designelement. Konstruktionen tillverkas av sandwichpaneler ovanpå en träram, som på utsidan och insidan är belagd med faner eller spånskivor. På insidan fylls panelen med isoleringsmaterial som ger nödvändig värmeisolering, och ett tätskikt med ångspärrsmembran gör att fukten strömmar i endast en riktning. Detta skyddar huset och isoleringsmaterialet från fukt samtidigt som huset ”andas”. Denna konstruktion tillåter en stabil värmereglering alla tider på året.

image55

Vi bygger också stenhus. Trots att trähus och träramshus blivit allt mer populärara de senaste decennierna har stenhus fortfarande en betydelsefull plats inom byggindustrin. Stenhus är hållbara, robusta och säkra. Deras livslängd är betydligt längre än livslängden på trähus, dessutom ändrar de ej utseende med tiden och de är mer brandsäkra. Stenstrukturen ger större arkitektoniska möjligheter som tar sig uttryck i en mängd olika former, så att de mest vågade designfantasierna kan bli till verklighet. Det finns också  en mängd olika alternativ för väggdekorationerna. Till väggarna kan man använda en mängd olika material – efterbehandlat tegel, kakel gjorda av naturliga och konstgjorda material av olika färger och texturer, lister, mm. Hänsyn måste tas till att byggandet av stenhus är en arbetskrävande och tidskrävande process och man bör räkna med att stenhus kommer att kosta mer. Husets tekniska egenskaper som hållbarhet och termisk resistans är beroende av murverksmaterialet. Tack vare den blomstrande byggmaterialsindustrin finns det tillgång till allt bättre byggstensblock.

Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.