Installation

Vi erbjuder en rad tjänster som inte bara ökar livskvaliteten utan också höjer värdet av din egendom. Arbetena utförs av certifierade och kunniga projekterare och montörer.

Vi erbjuder ett fullt spektrum av tjänster, från besiktning och projektering till montering av hela system. Vi genomför konstruktions- och kostnadsberäkningar.

Vi känner stort ansvar för varje projekt och varje kund. Vi garanterar teknisk övervakning och kontroll vid varje etapp av monteringen. Vi använder certifierade, miljövänliga och ekologiska material och teknologier.

I takt med utvecklingen av teknologier ökar möjligheterna att skapa allt mer säkra, energisnåla och ”smarta” hus. „BYGGNAD EXPERTEN”® följer utvecklingen av nya teknologier och kan erbjuda sina kunder innovativa lösningar.

Vi utför

 • Besiktningar.
 • Rådgivning och kostnadsberäkningar.
 • Projektering och tekniska beräkningar
 • Demontering av gamla system
 • Leverans av material
 • Montering av luftkonditionering
 • Montering av ventilationssystem
 • Elmontering
 • Montering av brandsäkerhetssystem
 • Montering av larmsystem
 • Lokala data- och telenät
 • Montering av hushållsmaskiner
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.