Renovering

Vi erbjuder en rad renovations- och moderniseringstjänster för dem som vill förbättra sina levnadsvillkor, eller som har köpt ett renoveringsobjekt.
Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från besiktning av byggnaden och projektering till skapandet av interiörer. Vi utför konstruktionsberäkningar, utarbetar kostnadsberäkningar och levererar material.
Vi känner stort ansvar för varje nytt projekt och varje ny kund. Vi garanterar teknisk övervakning och kontroll genom hela byggprocessen. Vi använder certifierade, miljövänliga och ekologiska material och tekniker.
Världen förändras ständigt, och med den förändras också vår inställning till vår hem. Vi har märkt att människor ägnar mer uppmärksamhet åt att deras hem ska förbruka mindre energi, släppa upp mindre utsläpp och föroreningar, att skötsel och underhåll av hemmet kräver mindre tid och fysisk ansträngning, att hemmiljön ska vara ekologiskt ren och ofarlig. „BYGGNAD EXPERTEN”® är redo att erbjuda lösningar för att förbättra din livskvalitet. Beroende på byggnadens tillstånd och kundens önskemål erbjuder vi olika typer av renoveringsarbeten – från mindre reparationer till byte och installation av hela system.

Vi utför

 • Projekteringsarbete och tekniska beräkningar.
 • Konsultationer och kostnadsberäkningar.
 • 3D-visualisering av projektet.
 • Besiktningav objektet.
 • Stärka grunderna.
 • Stärka bärande konstruktioner.
 • Omplanering och rekonstruktion av byggnaden.
 • Demontering av väggar.
 • Värmeisolering av väggar och fasader.
 • Värmeisolering och hydroisolering av fundament.
 • Byte av taktäckningar.
 • Värmeisolering av husvindar.
 • Installation av ventilationssystem
 • Rörmokararbeten.
 • Installation eller förbättring av avloppssystem och vattenförsörjning.
 • Installation eller förbättring av värmesystem.
 • Elinstallationer.
 • Larmsystem och brandsäkerhet.
 • Mindrereparationer.
 • Heminredning.
 • Inbyggda möbler och köksmöbler.
 • Fasadarbeten.
 • Regnvattensystem.
 • Avloppsvattensystem.
 • Byte av fönster och dörrar.
Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.