Hur vi arbetar

AWL BŪVE, joint venture verksamhet regleras av ledningssystemet ‟Vårt arbetssätt” (Our Way Of Working). Detta system innefattar all AWL BŪVE, joint venture verksamhet och uppfyller internationella krav på miljö- och kvalitetsstandard, vilket intygas av de certifikat på att vi uppfyller de internationella standardkraven ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
Det integrerade ledningssystemet ‟Vårt arbetssätt” innefattar tre breda verksamhetsområden – kvalitet, våra hänsyn till miljönoch arbetsskyddsbestämmelser.

Huvudprinciperna som reglerar kvalitet, miljö och arbetsskydd finns sammanställda i en lathund för AWL BŪVE, joint venture ledning.

Målsättningen för ‟Vårt arbetssätt” är att göra våra kunder, samarbetspartners, ägare och anställda nöjda. För att uppnå detta sammanställer detta system dokument som hjälper oss att bedriva vår vardagliga verksamhet på bästa sätt. Vi kallar det också för ‟vår bästa erfarenhet” eftersom dessa dokument har utarbetats med hjälp av våra medarbetares mångåriga erfarenhet.

Grundläggande Principer

AWL BŪVE, joint venture har följande principer som grund för sin verksamhet:
 • Uppfylla kundens krav och önskemål
 • Tillförsäkra adekvat kvalitet
 • Tidsenlig leverans av projekt.
 • Optimala, precisa procedurer och föredömliga resultat.
 • Kontinuerlig förbättring genom att sättaspecifika mål.
 • Uppfylla alla lagstadgade och normativa krav.
 • Professionell tillväxt och hög produktivitet.
 • Förebygga och minskamiljöpåverkan.
 • Försiktig användning av naturresurser.
 • Höga krav på arbetsskydd.

Dokuments

‟Vårt arbetssätt” är en sammanställning av olika dokument som hjälper oss att planera, organisera och genomföra vårt dagliga arbete. Det innehåller:
 • Verksamhetsplan
 • Policy
 • Projektplan
 • Ledningsmanual med följande bilagor:
  • Procedurer
  • Tillägg
  • Anteckningar
  • Instruktioner och arbetsbeskrivningar
  • Verktyg
Grunden för AWL BŪVE, joint venture verksamhet är ständig utveckling. Även vårt integrerade ledningssystem ‟Vårt arbetssätt” utökas och förbättras fortlöpande.
Vi anser att ett av de viktigaste värdena är ett kreativt och sammansvetsat team. Ärlighet och tillit inom teamet  är nyckeln till vår framgång. AWL BŪVE, joint venture kräver en aktiv och intensiv arbetsprocess samt förmåga att växa i takt med ny teknik och nya krav. Vi stödjer våra anställdas  initiativ, deras förmåga att reagera snabbt och arbeta kreativt.

Ett framgångsrikt genomförande av projekt och en utmärkt relation med kunder kräver ett gott ledarskap. För att förbättra våra anställdas kompetens erbjuder vi dem kompletterande utbildning och karriärmöjligheter. Vi har sammanställt ett program för utveckling av potentiella ledare, eftersom vi anser att utbildade och kunniga chefer är en av hörnstenarna i AWL BŪVE, joint venture strategi.

De ständigt ökande kraven på byggnadskvalitet, miljövård och effektiv energiförbrukning underlättar införandet av moderna lösningar och användandet av nya byggmaterial och byggteknik. I vår verksamhet följer vi ständigt med i all relevant utveckling och förändringar som sker inom byggbranschen, och vi strävar efter att  ständigt blir bättre och införa ny teknik.

Contact Us

We suggest that you ask questions or send messages by completing this form.