Infrastruktūras būvniecība

Mēs esam plaša profila  kompānija un spējam nodrošināt līdz pat 90 % no  apjomiem, kas  nepieciešami izbūvējot objektu un tā infrastruktūru, tādējādi samazinot piesaistīto apakšuzņēmēju skaitu.
Mūsu panākumu garants ir arī stabila, pārbaudīta  sadarbība ar esošajiem apakšuzņēmumiem un  materiālu piegādātājiem,  kas savukārt ļauj mums būvēt ātri  un būt pārliecinātiem par celtnes kvalitāti visās tās tapšanas stadijās.
Ar lielu atbildības sajūtu attiecamies pret katru projektu, cenšoties būvdarbu laikā maksimāli samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi
image64
Esam, radoša, saliedēta un dinamiska komanda, kas sastāv no īstiem sava darba profesionāļiem. Mūsu darbinieku štatā ietilpst profesionāli projektētāji, būvinženieri, kā arī augstas kvalifikācijas speciālisti, no visdažādākajām būvniecības jomām. Pateicoties mūsu kompānijas pieredzei un daudzpusībai, mēs varam realizēt gandrīz jebkurus projektus, neatkarīgi no to sarežģītības pakāpes un apjoma. Mūsu būvinženieriem ir atbilstoša kvalifikācija un liela pieredze civilo, hidrotehnisko, rūpniecisko un infrastruktūras objektu būvprojektu vadīšanā un būvobjektu uzraudzībā.
Mūsu uzņēmums specializējas dzīvojamo māju celtniecībā, kā arī infrastruktūras projektēšanā un izbūvē, kas ietver sevī tādu inženiertīklu kā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu projektēšanu un izbūvi, ēku elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu projektēšanu izbūvi, gāzesvadu un apkures katlumāju, apkures sistēmu projektēšanu un izbūvi, ēku ventilācijas projektēšanu un izbūvi, kā arī veicam lietus notekūdeņu sistēmas izbūvi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens sagatavošanas staciju projektēšanu un izbūvi.
Savā darbībā sekojam līdzi visām aktualitātēm un pārmaiņām, kas notiek būvniecības nozarē, nepārtraukti pilnveidojoties un apgūstot jaunas tehnoloģijas. Veicot būvdarbus ar lielu atbildības sajūtu izturamies pret mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu projektēšanu un izbūvi.

Veicam ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu un izbūvi. Nodrošinām visu izbūves posmu relizāciju sākot no tranšeju rakšanas un ēkas pieslēgšanu komunikācijām beidzot ar seguma atjaunināšanu

image38image39
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdens atdzelžošanas staciju projektēšana un izbūvi.

Veicam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens sagatavošanas staciju projektēšanu un izbūvi.

image40
Lietus notekūdeņu sistēmas izbūvi

Sakārtosim vai izbūvēsim lietus notekūdeņu sistēmu kā arī uzstādīsim efektīvu teritorijas drenāžas sistēmu, tādējādi nodrošinot ēku ilgmūžību. Piedāvājam uzstādīt sistēmas, kas rada iespēju taupīt ūdens resursus un izmantot lietus ūdeni saimnieciskām vajadzībām.

image41image43image42
Apkures katlumāju, apkures sistēmu projektēšana un izbūve

Veicam gāzes vadu izbūves un pieslēgšanas projektēšanu un montāžu. Renovējam novecojošo sistēmu vai uzstādam jaunu.

image46image45image44
Ēku elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu izbūve

Veicam ēku elektroinstalācijas un ārēja un iekšēja apgaismojuma projektēšanu un montāžu. Veicam vājstrāvas kabeļu kanalizācijas izbūvi. Nodrošinām ēkas apgādi ar visām nepieciešamajām vājstrāvas sistēmām (TV, telefonija, internets, signalizācija, videonovērošana, ugunsdzēsības sistēmas)

image47image52image53
Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

Veicam teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu. Izveidojam piebraucamos ceļus, mašīnu stāvlaukumus, gājēju celiņus, bērnu spēļu laukumu, atpūtas un zaļo zonu.

image50image51image48
Sazināties ar mums

Jūsu ērtībai piedāvājam iespēju uzdot mums jautājumus vai nosūtīt cita veida ziņas, aizpildot šo formu.